ondřej kasan

blog

prosinec
22.
2013

Pokojné vánoční svátky 2013

Téměř všechna vánoční přání i přání k novému roku, která jsem zatím viděl, dostal či dostávám, obsahují zpravidla přání na věci, které mají přijít zvenčí.

Já chci spíš popřát věci, které přicházejí zevnitř. A mají být uvnitř nás.

Chci vám popřát, aby to pravé vánoční vycházelo z vašeho nitra a jádra. Odtamtud, kde má být pokoj, smír. Odtamtud, kde ztišení otevírá prostor k naslouchání.

Lidé, a možná čím dál víc, mnoho mluví a málo naslouchají. Ve svém já, já, já. Málo opravdu autenticky naslouchají. Se zájmem, tichostí, laskavostí a především vlídností. V hluku a závodech světa.

Přeji vám všem tedy především dostatek vlídnosti, laskavosti a naslouchání, pro své blízké, vzdálené i náhodné lidi, které potkáváte. V touze po pravdě, dobru, pokoji a prosté nenárokující lásce k bližnímu. Vlídnost v obyčejných malých lidských činech a projevech.

Až třeba budete někomu podávat ruku nebo věnujete jen tak pohled z očí do očí. A sdílet třeba i jen pár obyčejných chvil.

Ve dnech vánočních i v roce 2014.

Váš Ondra