ondřej kasan

blog

červenec
1.
2008

Členství v mRadě

Dnes jsem se oficiálně stal na rok členem mRady, poradního orgánu mBank, vybraného z řad klientů, kteří mají co říci.

Stalo se tak po více či méně aktivním působení na mFóru, průkupnickém to komunikačním kanálu mezi klienty a bankou. A také po neoficiálním setkáním na mPubu v květnu, kde jsme se mohli potkat tváří v tvář - lidé z banky a její klienti působící na mFóru, kteří na setkání chtěli přijít. Členství v mRadě beru jako příležitost k něčemu novému, poznat jiné prostředí, jiné lidi, jiná témata, jinou kulturu. Přispět svým názorem k usměrnění nových produktů nebo i těch stávajících. Podělit se o své pohledy a zkušenosti. Mít možnost leccos testovat. Mít možnost vidět dovnitř, pochopit i, jak věci fungují (a také pochopitelně nejsou v hledáčku médií či jsou zkreslovány). mBank mě baví. Zní to jako fráze, ale tentokrát je ten zájem hodně podněcován i tím, že peníze nás ovlivňují, žijeme jimi, vyděláváme, spotřebováme je, šetříme, utrácíme, plánujeme i jednáme spontánně. Jsou jednotkou, se kterou se setkáváme dennodenně, jsme konfrontování s její realitou. Peníze, na rozdíl od jiných věcí, však nejsou hodnotou života. Nejsou cílem, ale prostředkem. Prostředkem a pomůckou k naplnění opravdových a skutečných hodnot života.